Гринпис борится за охрану природы и в Чехии

Greenpeace в АЭС Темелин

Greenpeace и полициа